Pravidla pro psaní matematických a fyzikálních výrazů

Při psaní výrazů je nutné dodržovat některá pravidla, která zajišťují, aby vztahy byly čitelné a jednoznačné. Při přípravě článků pro Československý časopis pro fyziku věnujte prosím pozornost následujícímu desateru:

1.     Proměnné pište šikmým řezem písma neboli italikou, a to i proměnné označené řeckými písmeny (poloměr r, plocha S, frekvence Ω, složka Λk).

2.     Funkce pište základním řezem písma (sin, exp, e, mod, min, max, dim, sup, inf, div, rot, atd.).

3.     Veškeré zkratky pište základním řezem pásma (velká poloosa Merkuru aMER, Boltzmannova konstanta kB, Debyeova vzdálenost λD, hmotnost Země MZ, cyklotronní frekvence ωc).

4.     Čísla pište základním řezem písma (120 m2, x1, ale xk).

5.     Označení prvků, částic, atd. pište základním řezem písma (He, H2, p, n, e).

6.     Pomocné symboly (, ), <, >, [, ], {, }, /, atd., pište základním řezem písma.

7.     Jednotky pište základním řezem písma, mezi číslem a jednotkou je mezera, kelviny u sebe nemají znak stupně (S = 14 m2, R = 2 Ω, T = 14 °C, T = 2 K).

8.     Vektory, tenzory či složitější objekty značte tučným řezem písma, ve výjimečných případech je možné použít šipku nad objektem (c = a×b, c = a·b, rot H, div B).

9.     Nezaměňujte matematické symboly s „běžnými“ znaky: krát (×) s písmenem x, znak pro úhlové vteřiny s uvozovkami (14″, nikoli 14” nebo 14“), znak pro úhlové minuty s apostrofem, tečku ve skalárním součinu s tečkou za větou (A·B, nikoli A.B), atd. Znak minus musí být stejně dlouhý a ve stejné výši jako znak plus (+ , nikoli + -).

10. Pokud je to možné, rovnice centrujte a číslujte napravo, čísla rovnic uzavřete do kulatých závorek.

 

Zjednodušeně řečeno se šikmým řezem písma píší jen proměnné. Vše ostatní (jednotky, názvy funkcí, zkratky, závorky, pomocné znaky, číslice, jednotky) se píše základním řezem písma. Vektory se píší tučně, výjimečně se šipkou nad symbolem.