Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


Aktuální číslo


  číslo 3/2021Obsah tištěného čísla 3/2021

Úvodník

  Jan Valenta:
        Nejstarší české vědecko-populární časopisy stále živé

Referáty

  Stanislav Daniš:
        Fyzikální ohlédnutí za rokem 2020

  Ivan Pelant:
        Bimolekulární rekombinace

Fyzikální vzdělávání

  Stanislav Gottwald, Jakub Jandus, Vít Železný:
        Legometrie aneb Michelsonův interferometr očima středoškolských studentů

  Jan Kožuško, Jana Žďárská:
        Historicky první virtuální finále Astronomické olympiády

Historie fyziky

  Juraj Šebesta:
        James Clerk Maxwell

  Patrik Novotný:
        Počátky jaderné a subjaderné fyziky v zemi vycházejícího slunce

  Jan Valenta:
        Československý časopis pro fyziku sedmdesátiletý

Zprávy

  Jana Žďárská:
        Ceny Jindřicha Zemana za astrofotografii uděleny

  Jana Žďárská:
        Hvězdárna Hurbanovo slaví 150. výročí založení

  Jana Žďárská:
        Energetická olympiáda = energetická gramotnost

  Jana Žďárská:
        Cena Wernera von Siemense pro Libora Šmejkala a Tomáše Jungwirtha

Rozhovor

  Pavol Rapavý, Jana Žďárská:
        Pavol Rapavý – duše slovenské amatérské astronomie. Rozhovor se slovenským popularizátorem astronomie a přírodních věd RNDr. Pavlem Rapavým, vedoucím hvězdárny v Rimavské Sobotě

Lidé a fyzika

  Jan Hladký:
        Osobní ohlédnutí k devadesátinám profesora Igora Alexejeviče Savina

  Štefan Zajac, Jiří Janta, Vladimír Roskovec:
        Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zemřel

Recenze

  Jan Valenta:
        „Čaro bakelitu“ – více než pouhý katalog výstavy. Ladislav Klíma: Čaro bakelitu / katalóg


© FZÚ AV ČR v. v. i., 2021. All rights reserved.