Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


Aktuální číslo


  číslo 5/2021Obsah tištěného čísla 5/2021

Úvodník

  Jan Valenta:
        O vědě a lidech – sto let bez Kučery a Strouhala

Otázky a názory

  Eliška Fulínová:
        Antropogenní perspektiva: zrcadlo člověka

Referáty

  Tomáš Mančal:
        Heisenbergův magický krok

  W. Heisenberg:
        O novém kvantově teoretickém významu kinematických a mechanických vztahů (1925)

  Milan Řípa:
        Dodatek k článku – M. Řípa: Řízená termojaderná fúze v soukromých rukou Čs. čas. fyz. 71, 289–296 (2021)

Zkratka

  Eduard Hulicius, Jan Valenta:
        EPITAXE – růst krystalických vrstev na monokrystalických podložkách

Fyzikální vzdělávání

  Jiří Tesař, Veronika Burdová, Vladimír Vochozka, Pavla Wegenkittlová:
        Hodnocení obtížnosti textu učebnic a test didaktické vybavenosti vybraných učebnic fyziky pro základní školu

  Jana Žďárská:
        Jak se rodí příklady pro Astronomickou olympiádu

  Ondřej Theiner:
        Skleníkový efekt na fiktivní exoplanetě

  Jaroslav Reichl:
        Advent 2020 s fyzikou

Historie fyziky

  Vladimír Štefl:
        Zákony pohybu planet od Keplera po Newtona

Zprávy

  Jan Valenta:
        Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké talenty uděleny po dvacáté

  Jana Žďárská:
        Studium jaterních buněk ve 3D. Vědci Fyzikálního ústavu AV ČR zapojeni do vývoje zobrazovací techniky pro detailní sledování buněčných procesů

  Jana Žďárská:
        Bezovec 2021 – konferencia mladých astronómov

  Jana Žďárská:
        Znovuzrození hvězdárny Žebrák

Věda a umění

  Jana Žďárská:
        Čaro fyzikálnych obrazov. Makrofotografie Daniely Rapavé dobývajú svet

  Alena Šolcová, Jan Valenta:
        Medailér a sochař Zdeněk Kolářský očima fyziků a matematiků (při příležitosti jeho životního jubilea)

Rozhovor

  Václav Pavlík, Jana Žďárská:
        Hvězdná dynamika. Rozhovor s Václavem Pavlíkem nejen o astronomii

Lidé a fyzika

  Jan Hladký:
        Sedmdesátiny RNDr. Stanislava Němečka, CSc.


© FZÚ AV ČR v. v. i., 2021. All rights reserved.