Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


Aktuální číslo


  číslo 5/2019Obsah tištěného čísla 5/2019

Úvodník

  Jan Valenta:
        Chvála laboratorních deníků

Aktuality

  Otokar Dragoun, Drahoslav Vénos:
        Horní hranice hmotnosti neutrina výrazně poklesla – první výsledky experimentu KATRIN

  Martin Libra, Vladislav Poulek, Pavel Kouřím:
        Teplotní závislosti parametrů fotovoltaických článků

Fyzikální vzdělávání

  Tomáš Tyc, Jana Musilová:
        Netradiční pohled na šíření světla

Historie fyziky

  Vladimír Karpenko:
        Dlouhá cesta k periodické tabulce

  Filip Grygar:
        Zneuznaná role Lise Meitnerové na cestě k objevu jaderného štěpení

  Milan Řípa:
        Fyzikální dobrodruh Ronald Richter: Autor prvních pokusů s fúzí v plazmatu na světě – Československo roku 1936 – a budovatel vůbec první fúzní laboratoře

  Libor Juha:
        Kdo byl otcem izraelské jaderné bomby?

Mládež a fyzika

  Ľubomír Mucha, Jan Kříž:
        Tretia Európska fyzikálna olympiáda

  Jana Žďárská:
        Ocenění nejvyšší náleželo Čechům. Na 13. mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice získali mladí čeští astronomové čtyři medaile

  ed. Jan Valenta:
        Akademie věd udělila Prémii Otto Wichterleho třiadvaceti vědeckým talentům

Zprávy

  Jana Žďárská:
        IUGG jako stoletá dáma. Mezinárodní unie pro geodézii a geofyziku slaví 100 let od svého založení

  Jana Žďárská:
        Od minerálů po život na Marsu. Nová kniha prof. Svatopluka Civiše a kol. „Fotochemická redukce CO2 na terestrických planetách“

Rozhovor

  Jana Žďárská:
        Otěže vědy třímá žena. Prof. Zažímalová ve funkci předsedkyně Akademie věd ČR

Lidé a fyzika

  Miroslav Dočkal:
        100 let od narození Čestmíra Šimáněho. Nestora naší jaderné fyziky připomnělo vzpomínkové setkání i pamětní deska

  Jan Hladký:
        Zemřel Miroslav Bednář

  Jan Hladký, Jiří Chýla, Petr Reimer, Petr Závada:
        Zemřel prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.

Recenze knih

  Miloslav Dušek, Jan Peřina:
        B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of Photonics


© FZÚ AV ČR v. v. i., 2019. All rights reserved.