Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


Aktuální číslo


  číslo 4/2022Obsah tištěného čísla 4/2022

Úvodník

  Jan Valenta:
        Příležitost dělá predátora

Referáty

  Petr Bouchal, Zdeněk Bouchal:
        Optika duhy a pokročilé ovládání světla. Analogie vzniku světelných vírů v anizotropních nanostrukturách a vodních kapkách

Nobelovské přednášky – chemie 2019

  Tisková zpráva Královské švédské akademie věd:
        Nobelova cena za chemii pro rok 2019: Dobíjecí lithioiontové baterie

  M. Stanley Whittingham:
        Zrození lithiové baterie

  John B. Goodenough:
        Cesta k objevu vhodných materiálů pro katodu dobíjecí Li+-Ion baterie

  Akira Jošino:
        Stručná historie a budoucnost lithioiontových baterií

Zkratka

  Eduard Hulicius, Jan Valenta:
        Polovodičové lasery – nejmenší, nejpočetnější a nejúčinnější

Fyzikální vzdělávání

  Vojtěch Žák:
        Hustota na několik fyzikálních způsobů

  David Omrai:
        Hisako Kojama – život a dílo pozorovatelky slunečních skvrn

Zprávy

  Jana Žďárská:
        Hmotnostní spektrometr HANKA. Světově unikátní spektrometr s vysokým rozlišením, určený pro analýzy vesmírných částic

  Jana Žďárská:
        Využití atmosférických reanalýz pro odhady budoucího vývoje klimatu. Posouzení schopnosti současných reanalýz simulovat srážky v letních měsících s využitím adjustovaných radarových srážkových odhadů

  Jan Valenta:
        Dvacátý sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků a předávání Cen Milana Odehnala České fyzikální společnosti

  Jana Žďárská:
        Týden vědy na FJFI ČVUT

  Jana Žďárská:
        Současná česká astronomická fotografie

Rozhovor

  Jiří Podolský, Jana Žďárská:
        Vesmírné a nadčasové otázky vědy s Jiřím Podolským o vzdělávání i bádání na poli astronomie a fyziky

Lidé a fyzika

  ed. Jan Valenta:
        Jan Tauc – autobiografické poznámky

Recenze

  Miroslav Dočkal:
        Greenova fyzikální meditace. Brian Greene: Až do konce času. Vědomí, hmota a naše hledání smyslu ve vesmíru


© FZÚ AV ČR v. v. i., 2022. All rights reserved.