Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


O nás


 

KONTAKTY

Korespondenční adresa:

  Československý časopis pro fyziku

  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

  Na Slovance 2

  182 21 Praha 8

  E-mail: cscasfyz@fzu.cz

Kde nás najdete:

  budova ÚTIA (naproti FZÚ)

  Pod vodárenskou věží 1143/4
  18200 Praha 8 - Libeň

  4. patro, místnost 444

Redakce:

Vedoucí redaktor:

  prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.

  Tel.: +420 951 551 272

  e-mail: valentaj@fzu.cz

Výkonná redaktorka, inzerce, propagace:

Vedoucí výroby a grafik:

  Mgr. Bc. Jiří Kolář

  Tel.: +420 266 052 238

  e-mail: kolarj@fzu.cz

Sekretariát redakce:

  Ing. Ondra M. Šípek, DiS.

  Tel.: +420 266 052 152

  e-mail: cscasfyz@fzu.czRedakční rada:

Oboroví redaktoři:

  Seznam oborových redaktorů naleznete
  zde v PDF.

Registrace: MK ČR E 3103

  ISSN 0009-0700 (Print)

  ISSN 1804-8536 (Online)

  Časopis zařazen 31. 1. 2014 na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

 

HISTORIE ČASOPISU

Titulní list prvního ročníku z roku 1872 Od roku 1969 se na obálce používá pro časopis typická žlutá barva

Československý časopis pro fyziku vznikl v roce 1951 (první číslo vyšlo 30. 6. 1951) rozdělením Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky, který byl vydáván Jednotou československých matematiků a fyziků od roku 1872. Dlouhou dobu vycházel společně s mezinárodním časopisem Czechoslovak Journal of Physics.

Samostatná redakce časopisu byla založena až v roce 1967. Do obsahu jednotlivých čísel začaly být kromě referativních článků zařazovány rovněž aktuality, zprávy a recenze knih, překlady přednášek laureátů Nobelových cen a nová rubrika Otázky a názory. Přišly také výrazné typografické změny. Díky své tradiční žluté obálce začal být brzy mezi lidmi znám jako „Žlutý časopis“ a tato přezdívka mu zůstala dodnes.

Od roku 1993 vychází časopis ve formátu A4. V listopadu 2001 získal novou grafickou úpravu, nová redakce obnovila většinu z tradičních rubrik, jejichž kontinuita byla přerušena, a zavedla rubriky nové, např. rubriku věnovanou dění ve fyzice na středních a vysokých školách nebo Svět fyziky, ve které se objevovaly medailony významných osobností z dějin fyziky, historické statě či se představovala významná fyzikální pracoviště. Od roku 2001 je Československý časopis rovněž na internetu.

Od ledna 2008 dochází k dalším změnám jak ve složení redakce, tak i ve formě a obsahu samotného časopisu. Přechází se na opět modernější design, poprvé je k dispozici on-line internetová verze časopisu, včetně elektronického předplatného. Jednotlivá čísla jsou tematicky orientována a sestavována pod dohledem tzv. oborových redaktorů, kteří jsou vybíráni z řad předních českých i slovenských fyziků.


© FZÚ AV ČR v. v. i., 2022. All rights reserved.