Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


Kalendář akcí


Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.
Přednášky se konají v posluchárně č. 209 v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Aktuální program naleznete na: www.aldebaran.cz/fyz_ctvrtky/

FyzWeb kalendář

Aktuální kalendář fyzikálních akcí na webu FyzWeb, který provozuje Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, naleznete zde: http://fyzweb.cz/kalendar/.

Astronomické akce

Aktuální kalendář astonomických akcí vždy na následující tři měsíce na webu Astro, který provozuje Česká astronomická společnost, naleznete zde: http://www.astro.cz/akce/.

Fyzikální přednášky pro středoškoláky

Aktuální kalendář přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky (které jsou určeny také jako příprava na fyzikální olympiádu) na webu Fykos, který provozuje ÚTF MFF UK, naleznete zde: http://fykos.cz/akce/prednasky.

Seznam termínů akcí Matfyzu

Co nejkompletnější seznam a termínů akcí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, naleznete zde: https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/kalendar-akci/.

Kalendář matematicko-fyzikálních akcí

Aktuální kalendář různých fyzikálních akcí na webu Jednoty českých matematiků a fyziků, naleznete zde: http://www.jcmf.cz/?q=cz/akce_budouci/.

Semináře FZÚ AV ČR

Zde naleznete kalendář akcí a seminářů na webu Fyzikálního ústavu AV ČR: Události.


© FZÚ AV ČR v. v. i., 2024. All rights reserved.