Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání­

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


Vyhledávání


Zadané podmínce odpovídá 3211 položek.


ročník
svazek
číslo
stránka
rubrika
autor
ostatní autoři
název článku
1991
41
1
1
Referáty
Fousek J. Elektricky uspořádané látky: Sedmdesát let výzkumu a současné trendy
1991
41
1
16
Referáty
Bruncko D. Štúdium charakteristík interakce deuterónov a antideuterónov při 12,2 GeV/c
1991
41
1
35
Referáty
Beneš R. Beneš J Optoakustické jevy vyvolané ionizujícím zářením
1991
41
1
43
Metody
Vobecký J. Lokální řízení doby života ve výkonových polovodičových strukturách
1991
41
1
54
Recenze
Markoš P. E.W.Schmid, K. Spitz, W. Lösch: Theoretical Physics on the personal computer
1991
41
1
55
Metody
Jelínek M. Laserová depozice tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů
1991
41
1
64
Metody
Průcha J. Škarda Z., Musil J. Příspěvek k pyrometrickému měření povrchové teploty plazmaticky stříkaných částic
1991
41
1
72
Otázky a názory
Dobiášová L. Závětová M. S prof. Hanušem Arendem o pěstování krystalů jako o dobrodružné hře (interview)
1991
41
1
75
Otázky a názory
Bass L. Schrödinger: Filozof Planckovým následníkem
1991
41
1
85
Otázky a názory
Hamerník F. Ještě dovětek
1991
41
1
86
Zprávy
Mareš J.A. Mezinárodní konference o luminiscenci (Lisabon 1990)
1991
41
1
87
Zprávy
Ohlídal I. Lejček P. Evropská konference o aplikacích analýzy povrchů a rozhraní (ECASIA 89)
1991
41
1
88
Recenze
Ryska A. H. Frey, R.A. Haefer: Tieftemperaturtechnologie
1991
41
1
90
Recenze
Gregora I. "R.P. Olenick, T.M. Apostol,D.L. Goodstein"" The mechanical Universe"
1991
41
1
91
Recenze
Obert T. E.Schmutzer: Grundlagen der Theoterischen Physik I, II
1991
41
1
92
Recenze
Něnička V. Turbulence and nonlinear dynamics in MHD flows red. M.Meneguzzi et al.
1991
41
1
93
Recenze
Gregora I. Rohlena K. Physics of phonons (proc. XXIII. Winter Sch. Theor. Phys. held in Karpacz 1987
1991
41
1
93
Recenze
Fiala J. Modern powder diffraction red.D.L. Bish, J.E. Post
1991
41
1
94
Recenze
Klier E. S.M. Sze: Semiconductor devices Physics and technology
1991
41
1
95
Recenze
Mašek J. Magnetic excitations and fluctuations II red. U. Balucani et all.
1991
41
1
97
Personálie
Hajko V. a spolupracovníci Za prof. Jurajom Danielom-Szabóm
1991
41
1
98
Zprávy
Žofka J Velický B., Eckertová L, Fojtíková M. Zprávy FVS
1991
41
1
101
Zprávy
Kuběna J. Mezinárodní konference SILICON´ 90
1991
41
1
103
Recenze
Vorlíček V. F. Lukeš, P. Dub: Optical Properties of GeS, GeSe, SnS and SnSe
1991
41
2
105
Referáry
Lederman L. M. Pozorování ve fyzice elementárních částic. Od dvou neutrin ke standardnímu modelu
1991
41
2
133
Referáty
Preston-Thomas H. Mezinárodní teplotní stupnice 1990 (ITS 90)
1991
41
2
149
Referáty
Halaška E. Beneš R., Sladký P., Benc I. Autokalibrované křemíkové diody pro radiometrii
1991
41
2
161
Metody
Weiss Z. Optická emisní spektroskopie s budicím zdrojem založeným na doutnavém výboji
1991
41
2
172
Krátká sdělení
Erhart J. Něnička V. Příspěvek ke studiu Obuchova modelu
1991
41
2
179
Otázky a názory
Vorlíček V. S docentem F. Lukešem o optických vlastnostech polovodičů a lecčem jiném (Interview)
1991
41
2
181
Otázky a názory
Pippard A.B. Nepřekonatelná nevědomost vědy
1991
41
2
192
Otázky a názory
Formánek J. "Několik poznámek k článku ""Fyzikální teorie a interpretace matematického modelu"""
1991
41
2
195
Otázky a názory
Benko J.M. Černušák I.M. K rozdel´ovacím funkciam času. II. Fzndamentálna stať a katastrofický variant
1991
41
2
200
Zprávy
Smrčinová M. """Trendy vo fyzike"" - 8. Generálna konferencia EPS"
1991
41
2
203
Zprávy
Žofka J. Postřehy z Amsterdamu
1991
41
2
204
Zprávy
Volf I. Fyzikální olympiádě je 2 na pátou let
1991
41
2
206
Zprávy
Huml K. 15. Světový kongres krystalografů
1991
41
2
207
Recenze
Šob M. Solvay conference on surface science red. F.W. de Wette
1991
41
2
208
Recenze
Šob M. Chemistry and physics of solid surfaces VII red. R.Vanselow, R,F. Howe
1991
41
2
209
Zprávy
Lacina A. Zprávy FVS
1991
41
2
212
Zprávy
Staníček J. 14. Eurofyzikálna konferencia jadrovej fyziky
1991
41
2
213
Recenze
Fiala J. I. Krais: Rentgenografie nehomogenních napěťových polí
1991
41
2
214
Recenze
Hájek Z. Fyzika a synergetika red. J. Horák, M. Růžička
1991
41
3
217
Referáty
Bernstein H.J. Weisskopf V.F. O kapalinách
1991
41
3
237
Referáty
Bruncko D. Interakcie antinukleónov s nukleónmi při hybnosti 6,1 Ge/c
1991
41
3
259
Metody
Müllerová I. Barevné zobrazení v signálu zpětně odražených elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu
1991
41
3
262
Krátká sdělení
Tomčík J. Přesnější způsob měření tepelných parametrů impulsní metodou
1991
41
3
265
Otázky a názory
Vavrda J. Svědectví doby: Čtvrtstoletí rentgenové difraktometrie v Šumperku
1991
41
3
272
Otázky a názory
Brockmeyerová-Fenclová J. Je didaktika fyziky vědeckou disciplínou?
1991
41
3
272
Aktuality
Chvojka M. Sklo s gradientem indexu lomu
1991
41
3
278
Aktuality
Král V. 3D Isingův model a teorie strun
1991
41
3
280
Zprávy
Závada P. Konference PANIC XII
1991
41
3
281
Zprávy
Zemčík P. Europhysics Industrial Workshops
1991
41
3
284
Recenze
Bičák J. The collected papers of Albert Einstein red. J. Stachel
1991
41
3
285
Recenze
Bičák J. Proc.Third Marcel Grossmann Meeting on General Relativity red. Hu Ning
1991
41
3
286
Recenze
Bičák J. Relativity, groups and topology red. B.S. de Witt, R. Stora
1991
41
3
286
Recenze
Bičák J. Gravitation, geometry and relativistic physic
1991
41
3
287
Recenze
Bičák J. General relativity and gravitation (Prc. Of llth int. Conf.) red. M.A.H. Mac Callum
1991
41
3
287
Recenze
Langer J. J. Winogradzki: Calcul tensoriel dans un continuum structuré
1991
41
3
297
Zprávy
Velický B. Zprávy FVS
1991
41
3
298
Otázky a názory
Smutný F. Proč měřit úroveň vědecké práce?
1991
41
4
301
Referáty
Nezbeda I. Kolafa J. Metoda Monte Carlo ve fyzice mnoha částic
1991
41
4
327
Referáty
Samen L. Taraba O. Sonoluminiscence
1991
41
4
342
Metody
Grycová H. Ryndová A., Vaňková M. Metodika měření akustických parametrů vertikálních dělicích prvků
1991
41
4
354
Metody
Thurzo I. Rozbor DLTS odozvy prostredníctvom Walshovej-Fourierovej transformácie a synéza DLTS filtrov vyšších rádov
1991
41
4
369
Metody
Pátek J. Blaha J. Zařízení pro měření tepelné vodivosti plynů nestacionární metodou žhavého drátku
1991
41
4
376
Otázky a názory
Krejčí A. Rozhovor s prof. J.G. Linhartem z Universita di Ferrara
1991
41
4
378
Otázky a názory
Marshak R.E. Chruščovovo détente a vznikající internacionalizmus vo fyzike častíc
1991
41
4
389
Zprávy
Urbanec J. Vzpomínka na profesora I.M. Franka
1991
41
4
390
Zprávy
Andrej L. "Medzinárodna konferencia ""Nonlinear Modelling and Forecasting"
1991
41
4
392
Recenze
Pekárek L. "R. Graham, A.Wunderlin"" Lasers and Synergetics sv. 19"
1991
41
4
393
Recenze
Fischer J. R. Peierls: Bird of passage
1991
41
4
393
Recenze
Beňušková L. D.J.Amit: Modeling brain function. The world of attractor neural networks
1991
41
4
394
Recenze
Novák C. Landolt-Börnstein: Numerical data and Functional relationships in science and technology, New Series
1991
41
4
395
Recenze
Krejčí L. The science of Fractal images red. H.O. Peitgen, D. Saupe
1991
41
4
396
Recenze
Hušák V. Ch. Sybesma: Biophysics - An Introduction
1991
41
4
397
Recenze
Drchal V. High temperature superconductivity red. J.W. Lynn
1991
41
4
398
Recenze
Jex I. K. V. Laurikainen: Beyond the atom
1991
41
4
399
Personálie
Šternberk J. Sedlák B., Havránek A. Vzpomínka na prof. Brože
1991
41
4
400
Zprávy
Mareš J.A. Navrátil P., Cieplý A. Postgaduální kurs jaderné fyziky (1990)
1991
41
4
400
Zprávy
Růžička M. Seminář Fyzika a fraktální geometrie (1991)
1991
41
4
401
Otázky a názory
Smutný F. Musí být fyzikální skripta špatná?
1991
41
4
402
Zprávy
Smutný F. Zpravodaj FVS
1991
41
5
407
Referáty
Paul W. Elektromagnetické pasti pro nabité a neutrální částice
1991
41
5
429
Referáty
Dehmelt H.G. Experimenty s Ionizovanou subatomovou částicí v klidu
1991
41
5
440
Referáty
Růžička M. O stochastičnosti dynamických systémů
1991
41
5
453
Metody
Fejfar A. Biederman H. Depozice ftalocyaninových vrstev svazky ionizovaných klastrů
1991
41
5
471
Otázky a názory
Klíma J. S prof. Stanislavem Vepřekem o emigraci, fyzice a organizaci vědy (Interview)
1991
41
5
477
Aktuality
Hudák O. Narušenie T- a P-symetrie vo vysokoteplotných supravodičoch
1991
41
5
479
Zprávy
Stuchlík J. Československo-vietnamská spolupráce v oblasti výzkumu tenkých vrstev a.Si:H
1991
41
5
481
Zprávy
Kapička A. Čermák V. Evropská geofyzikální společnost
1991
41
5
482
Zprávy
Kotrla M. Seminář MECO 18
1991
41
5
483
Zprávy
Černý R. Intenzivní kurs rentgenové strukturní analýzy
1991
41
5
485
Recenze
Chýla J. Recent Developments in Mathematical Physics red. H.Mitter, L. Pittner
1991
41
5
485
Recenze
Šob. M. Atomistic Scale Calculations of Structure in Materials red. M.S. Daw, M.A. Schlüter
1991
41
5
487
Personálie
Mach R. Dobeš J. Zemřel Jan Žofka
1991
41
5
488
Zprávy
Lacina A. Zprávy FVS
1991
41
6
491
Referáty
Schwartz M. První experiment s vysokoenergetickými neutriny
1991
41
6
505
Referárty
Steinberger J. Experimenty s vysokoenergetickými neutrínovými zväzkami
1991
41
6
532
Metody
Oštádal I. Petráček V., Sobotík P. Konstrukce řádkovacího tunelového mikroskopu
1991
41
6
537
Otázky a názory
Soukup R.J. Pohled jednoho Američana na českou fyziku
1991
41
6
541
Otázky a názory
von Weizsäcker C.F.F. Úvahy o filozofii vědy
1991
41
6
554
Otázky a názory
Brdička M. Malá vzpomínka na Erwina Schrödingera
1991
41
6
557
Aktuality
Bak P. Samoorganizovaný kritický stav
1991
41
6
560
Aktuality
Valko L. Už existuje aj dvojdimenzionálna infračervená spektroskopia
1991
41
6
568
Zprávy
Machová A. Počítačové simulace v materiálových vědách
1991
41
6
569
Zprávy
Lešták L´. XXVI. Škola fyziky v Zakopanom
1991
41
6
570
Zprávy
Huml K. První evropská konference o práškové difraktometrii
1991
41
6
571
Zprávy
Běták E. 6. Medzinárodná konferencia o mechanizmoch jadrových reakcií
1991
41
6
573
Recenze
Fiala J. H.Martens, T.Naes: Multivariate calibration
1991
41
6
573
Recenze
Blažek M. High Energy Electron-Pozitron Physics red. A.Ali, P. Söding
1991
41
6
574
Recenze
Exner P. Path summation: achievements and Goals
1991
41
6
575
Recenze
Fiala J. M.S. Nachmanson, V.G. Fekličev: Siagnostika sostava matěrialov rengenodifrakcionnymi i spektralnymi metodami
1991
41
6
576
Recenze
Vorlíček V. Tunable Lasers red. L.F. Mollenauer, J.C.White
1991
41
6
577
Recenze
Dvořák V. Structural Phase Transitions II red. K.A.Müller, H. Thomas
1991
41
6
577
Recenze
Cako A. D.Brigg, A. Brown, J.C. Vickerman: Handbook of statistic secondary ion mass spectrometry (SIMS)
1991
41
6
579
Personálie
Závětová M. Prof. Radu Grigorovici osmdesátiletý
1991
41
6
579
Zprávy
Krupička S. Eckertová L. K výsledkům diskuse na Fóru fyziků III
1991
41
6
584
Zprávy
Smutný F. Poradna pro nezaměstnané fyziky
1991
41
6
584
Zprávy
Kuběna J. Akreditace magistrů pro učitelství fyziky
1991
41
6
585
Zprávy
Holoubek J. Založení Evropské optické společnosti (EOS)
1992
42
1
1
Referáty
Al'tšuler B. L. Lee P. A. Neuspořádané elektronové systémy
1992
42
1
19
Referáty
Webb R. A. Washburn S. Fluktuace v neuspořádaných kovech v důsledku kvantové interference
1992
42
1
35
Referáty
Schneiderová M. Pospíšilová M. Určení charakteristik jednovidových optických vláken pomocí průměru vidu
1992
42
1
46
Metody
Botka V. Csabay O., Harmatha L. Komplexné pracovisko pre sledovanie parametrov štruktúry MOS
1992
42
1
57
Metody
Jelínková H. Hamal K., Procházka S., Kvapil Jos., Kvapil Ji., Škoda V., Perner B. Lasery YAG/YAP:Er
1992
42
1
65
Recenze
Fischer J. L.O´Raifeartaigh: Group Structure of Gauge Theories
1992
42
1
66
Metody
Salyk O. Polcer J., Schauer F., Boušek J. Mikrovlnný magnetoaktivní zdroj plazmatu
1992
42
1
76
Zprávy
Bischof J. Tepelná vodivost kompozitu s uhlíkovými vlákny od 1,8 do 420 K
1992
42
1
79
Otázky a názory
Brdička M. """Koperník atomové teorie"", k čtyřstému výročí narození Pierra Gassendiho"
1992
42
1
88
Otázky a názory
Ritus V. I. """Když ne já, tak kdo?"" "
1992
42
1
97
Aktuality
Novotný Z. Kdo vede v moderních technologiích
1992
42
1
99
Zprávy
Hnatowicz V. Druhá evropská konference o využití urychlovačů nabitých částic
1992
42
1
100
Zprávy
Krištiak J. Kliman J. O štiepení atómových jadier v Smoleniciach
1992
42
1
101
Zprávy
Renner O. Mezinárodní konference o experimentální technice synchrotronového záření
1992
42
1
102
Zprávy
Holoubek J. Mezinárodní konference o šíření a rozptylu světla
1992
42
1
103
Zprávy
Pešl A. Rohlena K. OE/LASE'91 konference
1992
42
1
105
Recenze
Rameš J. Ch. Quigg: Gauge theories of the strong, weak and electromagnetic interactions
1992
42
1
106
Recenze
Matyáš M. C.N.R. Rao, J. Gopalakrishnan: New directions in solid state chemistry
1992
42
1
107
Recenze
Krejčí L. C. Cannuto et al.: spectral methods in fluid dynamics
1992
42
1
107
Recenze
Fischer J. J. Rafelski, B. Müller: The Structured Vacuum. Thinking about nothing
1992
42
1
109
Personálie
Vorlíček V. Závěta K. Dr. S. Krupička sedmdesátiletý
1992
42
1
109
Aktuality
Lejček L. Glogarová M. Pierre-Gilles de Gennes: Nobelova cena za fyziku 1991
1992
42
1
110
Otázky a názory
Štěpánek P. Setkání s profesorem de Gennesem
1992
42
1
112
Zpráva
Plaketa J.M.Marci z Kronlandu Dr. Závětové
1992
42
1
112
Zpráva
Československo vstupuje do CERN
1992
42
2
117
Referáty
Wolf E. Některé současné výsledky studia optické koherence
1992
42
2
128
Referáty
Chmelík R. Komrska J. Zobrazování zonálními mřížkami
1992
42
2
146
Referáty
Bochníček J. Pýcha J. Fyzikální procesy v zemské magnetosféře ve světle současných poznatků
1992
42
2
157
Metody
Harmatha L. Kremničan V., Czabay O., Pilka K. Určovanie generačného času života minoritných nosičov náboja metódou konštantnej kapacity štruktúry MOS
1992
42
2
165
Metody
Budinský L. Weis J. Meranie prietoku pomocou NMR zobrazovania
1992
42
2
177
Metody
Nádaždy V. Thurzo I., Grendel M. Nábojovo citlivý zosilňovač s periodickým nulovaním, možnosti jeho využitia v profilometrii defektov v polovodičoch
1992
42
2
185
Otázky a názory
Závětová M. Opožděný rozhovor s profesorem Janem Taucem (Interview)
1992
42
2
190
Otázky a názory
Antončík E. Ve stínu Jana Tauce
1992
42
2
198
Otázky a názory
Velický B. Pablesky skrze mlhu času
1992
42
2
203
Otázky a názory
Jelínek O. Profesor Tauc a Fyzikální ústav Univerzity Karlovy
1992
42
2
204
Otázky a názory
Wolf E. Život a dílo Christiana Huygense
1992
42
2
213
Aktuality
Jelínek O. Přímé stanovení množství vápníku v živých buňkách opticky
1992
42
2
215
Zprávy
Miler M. Peřina J.,Vacek R. Emil Wolf navštfvil své rodiště
1992
42
2
216
Zprávy
Truhlík E. "Mezinárodní sympozium ""Mezony a lehká jádra V"" "
1992
42
2
217
Zprávy
Drchal V. Mezinárodní konference o Augerově spektroskopii a elektronové struktuře
1992
42
2
218
Zprávy
Ocelík V. NATO Advanced Study Institute: Defekty a neuspořádaný stav v krystalických a amorfních pevných látkách
1992
42
2
219
Zprávy
Mihóková E. Co přinesla podzimní škola o paralelním programování ve Vídni
1992
42
2
222
Recenze
Šob M. High-Temperature Ordered Intermetallic Alloys IV
1992
42
2
222
Recenze
Peřina J. B. E. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of Photonics
1992
42
2
223
Recenze
Hušák V. R. Nossal, H. Lecar: Molecular and Cell Biophysics
1992
42
2
225
Personálie
Bednář M. Kolář P., Novák M. Jan Fischer jubilantem!
1992
42
2
228
Personálie
Ďurovič S. Boris Gruber sedemdesiatročný
1992
42
2
229
Zpráva
Závětová M. Experimentem k poznání
1992
42
2
230
Zpráva
M. Černohorský rektorem Slezské univerzity v Opavě
1992
42
2
231
Zpráva
Lacina A. Zprávy z FVS JČMF
1992
42
3
233
Referáty
Lucas A. A. a kol. Teoretické aspekty skanovacl tunelové mikroskopie
1992
42
3
242
Referáty
Zurek W. H. Ztráta koherence a přechod od kvantového chováni ke klasickému
1992
42
3
262
Metody
Jelínek M. Janů Z. Vytváření mikrostruktur v tenkých supravodivých vrstvách laserem
1992
42
3
268
Metody
Prejsa M. Sláma J., Tóth I. Aplikácia Mossbauerovej spektraskopie na meranie mechanických napäti na povrchu kovových materiálov
1992
42
3
273
Metody
Tomek S. Liday J., Martinovský J., Vogrinčič P. Riadiaci systém Augerovho elektrónového spektrometra firmy Varian na báze osobného počítače PC/AT
1992
42
3
282
Krátká sdělení
Stuchlík J. Ho The Ha Netradiční způsob legování a-Si:H
1992
42
3
287
Otázky a názory
Peřina J. S profesorem Emilem Wolfem o rozvoji moderní optiky a fyziky
1992
42
3
292
Otázky a názory
Weizsäcker C. F. von Smysl kvantové teorie
1992
42
3
307
Otázky a názory
Methfessel S. Věda a náboženství
1992
42
3
313
Otázky a názory
Láska L. Chvojka M. Uskuteční se laserem stimulovaná termonukleární reakce?
1992
42
3
317
Otázky a názory
Weiss Z. Konference o analýze povrchů metodami využívajícími doutnavého výboje
1992
42
3
318
Otázky a názory
Paidar V. Mezinárodní sympozium o struktuře a chemickém složení hranic zrn
1992
42
3
319
Otázky a názory
Huml R. 13. evropská krystalografická konference Terst 1991
1992
42
3
321
Recenze
Paidar V. Structure/property relationships for metal/metal interfaces red. A.D. Romig et al.
1992
42
3
322
Recenze
Petrů J. Condensed matter physics red. R.L. Orbach
1992
42
3
322
Recenze
Hudák O. F. Wilczek: Fractional statistic and anyon superconductivity
1992
42
3
323
Recenze
Šob. M. F. Ducastelle: Order and phase stability in alloys
1992
42
3
325
Recenze
Hudák O. Hubbard model and anyon superconductivity red. A.P. Balachandran et al.
1992
42
3
329
Personálie
redakce K životnímu jubileu Jaroslava Kouteckého
1992
42
3
329
Zpráva
Lacina A. Zprávy z FVS JČMF
1992
42
3
331
Zpráva
Ripková H. Fulbrightova komise v Československu
1992
42
3
332
Zpráva
Nadrchal J. Komise EFS pro pomoc fyzikálním institucím v zemích střední a východní Evropy
1992
42
3
333
Recenze
Grygar J. S.W. Hawking: Stručná historie času
1992
42
3
334
Otázky a názory
Trojánek A. Mohou být fyzikální učebnice dobré?
1992
42
3
335
Zpráva
Půst L. Frait Z. Sdělení o přihlášce objevu
1992
42
3
P1 - P30
Referáty
Krejčí A. "Šunka P Pekárek L
1992
42
4
337
Referáty
Jech Č. Fulleren - nová aIotropní forma uhlíku
1992
42
4
359
Referáty
Knop K. Difraktivní optika: Mikrostruktury jako optické prvky
1992
42
4
371
Referáty
Ramsey N. F. Experimenty s oddělenými oscilačními poli a vodíkové masery
1992
42
4
388
Metody
Salyk O. Boušek J. Mikrovlnný magnetoaktivní zdroj iontového svazku
1992
42
4
396
Metody
Suchý J. Zich P. Konstrukce iontové trysky a zdroje pro napařování kovů
1992
42
4
403
Metody
Oslanec R. Suchý J. Technologie přípravy tenkých kovových vrstev v podmínkách ultravysokého vakua
1992
42
4
411
Krátká sdělení
Mareš J. A. Chval l. Studium kocentrací příměsových iontů v laserových krystalech YAP a YAG
1992
42
4
416
Otázky a názory
Kaczér J. Smutný F. S Norbertem Króoem o Evropské fyzikální společnosti a mezinárodních vztazích ve fyzice (Interview)
1992
42
4
420
Otázky a názory
Patočka J. Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský
1992
42
4
428
Otázky a názory
Závětová M. Československo, Evropa a svět: věda a uměni v mezinárodním kontextu
1992
42
4
429
Otázky a názory
Fischerová D. Jakpak je dnes u nás doma
1992
42
4
432
Otázky a názory
Breber l. Mezinárodníspolupráce v oblasti průmyslového výzkumu
1992
42
4
434
Otázky a názory
Antončík E. Evropské perspektivy československé fyziky
1992
42
4
438
Otázky a názory
Engst P. MIRA 900 - femtosekundový laser
1992
42
4
439
Otázky a názory
Rauš I. Inerciální jaderná fúze iniciovaná svazky těžkých iontů a její výzkum v Evropě
1992
42
4
442
Zprávy
Vicherková Z. Wolf P., Erhart J. ESMAT 92
1992
42
4
443
Zprávy
Hrdý J. Mezinárodní škola a sympozium o využití synchrotronového zářeni v přírodních vědách ISSRNS-92
1992
42
4
444
Recenze
Fiala J. Practical guide to chemometrics red. S.J.Hasvel
1992
42
4
445
Recenze
Hušák V. W.S.C. Williams: Nuclear and particle physics
1992
42
4
445
Recenze
Fiala J. Quantitative Mineral Analysis of Clays red.D.R.Pevear, F.A. Mumpton
1992
42
4
446
Recenze
Šob M. Defects in Materials red. P.D. Bristowe et al.
1992
42
4
445
Personálie
Drahokoupil J. Loos J. K šedesátinám Zdeňka Horáka
1992
42
4
450
Zpráva
Chýla J. Nobelova cena za fyziku pro rok 1992 udělena G. Charpakovi
1992
42
4
451
Personálie
Hladký J. Georges Charpak
1992
42
4
454
Otázky a názory
Závětová M. Štrajblová J. S profesorem J. Kouteckým o reorganizaci naší vědy a zejména o grantové agentuře
1992
42
5,6
461
Referáty
Toennies J.P. Povrchové fonony
1992
42
5,6
476
Referáty
Formánek J. Fyzika vysokoenergetických srážek elektronů s protony na collideru HERA
1992
42
5,6
495
Referáty
Kuzmiak M. Sedlák J. Lineární indukční urychlovače
1992
42
5,6
507
Referáty
Carpenterová G.A. Modely neuronových sítí
1992
42
5,6
535
Referáty
Král V. Konformní teorie pole a 2D statistické systémy
1992
42
5,6
547
Metody
Jackuliak Q. Bucha M. Röntgenografická rýchloanalýza obsahu uhlíku v martenzite
1992
42
5,6
551
Metody
Chobola Z. Impulzní šum tranzistoru integrovaného obvodu MH 7400
1992
42
5,6
556
Metody
Trtík V. Jelínek M., Jastrabík L., Soukup L. Laserová deposice tenkých feroelektrických vrstev
1992
42
5,6
563
Otázky a názory
Krejčí A. Rozhovor s profesorem Georgem Bekefim
1992
42
5,6
568
Otázky a názory
Cassidy D.C. Heisenberg, neurčitost a kvantová revoluce
1992
42
5,6
579
Otázky a názory
Ripka J. Vnitřní motivace vědeckého výzkumu
1992
42
5,6
583
Otázky a názory
Veselý D. Věda, technologie a prosperita v hodnocení společnosti
1992
42
5,6
587
Otázky a názory
Štoll L. Doppler redivivus
1992
42
5,6
593
Zprávy
Fuksa J. XIX. mezinárodní symposium o grupově teoretických metodách ve fyzice
1992
42
5,6
594
Zprávy
Vácha M. IX. mezinárodní kongres o fotosyntéze
1992
42
5,6
595
Zprávy
Valko P. 15. medzinárodná konferencia o fyzike a astrofyzike neutrín NEUTRINO'92
1992
42
5,6
599
Recenze
Gregora I. E.W.Schmid, G.Spitz, W. Lösch: Theoretische Physik mit dem Personal Computer
1992
42
5,6
599
Recenze
Gregora I. F. Scheck: Mechanics From Newton´s Laws to Deterministic Chaos
1992
42
5,6
600
Recenze
Gregora I. "R. Greenler"" Rainbows, Halos and Glories"
1992
42
5,6
600
Recenze
Šob M. "M. Lannoo, P. Friedel"" Atomic and Electronic Structure of Surfaces"
1992
42
5,6
601
Recenze
Závětová M. The Phenomenon of Doppler red. I. Štol
1992
42
5,6
603
Personálie
Žďánský K. a kol. I Zdeněk Šroubek jubilantem
1992
42
5,6
604
Zpráva
Kapička A. Informace z Evropské geofyzikální společnosti
1992
42
5,6
604
Zpráva
Nadrchal J. East-West Coordination Commitee
1992
42
5,6
604
Zpráva
Bochníček Z. Silicon ´92
1992
42
5,6
606
Zpráva
Široký P. 12. Generální konference Divize kondenzovaných látek EFS
1992
42
5,6
609
Zpráva
Cieplý A. Indian-summer school on intermediate energy physics V
1992
42
5,6
610
Zpráva
Smutný F. 1O. Československo-polský seminář o strukturních a feroelektrických fázových přechodech
1992
42
5,6
P1 - P14
Příloha
Petzelt J. Lejček L Glogarová M
1993
43
1
3
Referáty
Jech Č. Vytváření mikrostruktur a nanostruktur
1993
43
1
12
Referáty
Johnson R. E. Sundqvist B.U.R. Elektronové odprašování: od atomové fyziky k mechanice kontinua
1993
43
1
22,28
Recenze
Fiala J. Fundamentals Cystallography red. C. Giacovazzo et al.
1993
43
1
23
Referáty
Gennes de P. G. Měkká hmota
1993
43
1
29
Metody
Frank H. Jamrich M., Czabay O. Počítačom riadené pracovisko pre určovanie koncentračných profilov metódou rozptylového odporu
1993
43
1
33
Metody
Kocanda J. Fesič V., Krajčík P., Šrámek J. Úprava hmotnostného spektrometra sekundárnych iónov na iónovú mikrosondu
1993
43
1
37
Otázky a názory
Závěta K. Se Svatoplukem Krupičkou o vědní politice Akademii věd fyzice a Fyzikálním ústavu zvláště
1993
43
1
45
Otázky a názory
Rowell. J. M. Fyzika pevných látek v tržní ekonomice
1993
43
1
54
Otázky a názory
Luby Š. Na margo článku J.M. Rowella
1993
43
1
55
Otázky a názory
Eckertová L. Na okraj diskuse o vzájemném působení vědy a politiky
1993
43
1
57
Otázky a názory
Antončík E. Hodnocení fyziky v Dánsku
1993
43
1
59
Otázky a názory
Lobkowitz F.B. Jak udržet univerzitní systém v ČSFR
1993
43
1
62
Aktuality
Bičák J. Vesmír a gravitace v roce 1993
1993
43
1
63
Aktuality
Lejček L. Fotografický průzkum planetky 951 Gaspra
1993
43
1
66
Aktuality
Oswald J. Luminiscence porézního křemíku
1993
43
1
68
Zprávy
Zemčík T. Latinsko-americká konference o apiikacích Mössbauerovy spektroskopie
1993
43
1
70
Zprávy
Krejčí A. Čína na křivce kladné derivace
1993
43
1
74
Recenze
Schneeweiss O. Magnetic Materials: Microstructure and Properties red. T. Suzuki
1993
43
1
74
Recenze
Schneeweiss O. Magnetic Surfaces Thin Films, and Multilayers red. S.S.P. Parkin a kol.
1993
43
1
75
Mládež a fyzika
Vančura A. Přístroj k měření odporového koeficientu CW různých těles podle Lilientahla (Cyklus žáci experimentují)
1993
43
1
77
Zprávy
Petzelt J. Zpráva o činnosti FVS JČMF
1993
43
1
77
Zpráva
Kapoun K. Ruiderová I. "9. Konference EFS ""Trends in Physics"""
1993
43
1
78
Zpráva
Smutný F. O restrukturalizaci EFS
1993
43
1
79
Zpráva
Informace o možnostech získávání mezinárodních grantů a stipendií
1993
43
2
81
Referáty
Dianov E. M. Optické solitony ve vláknech
1993
43
2
87
Referáty
Kotalík P, Přenosové jevy při pohybu pevných částic v proudu vysoce zahřátého plynu
1993
43
2
92
Referáty
Charpak G. Elektronické zobrazování ionizujícího záření pomocí tlumených lavin v plynech (nobelovská přednáška)
1993
43
2
101
Otázky a názory
Kulatý stůl: Fyzika v přechodu (diskuse)
1993
43
2
117
Otázky a názory
Macháček M. Život, odsouzení a rehabilitace Galilea Galilei
1993
43
2
132
Otázky a názory
Macháček M. P. Odilo Ivan Štampach o vztahu vědy a církve (interview)
1993
43
2
136
Otázky a názory
Vepřek S. Hodnocení fyziky v Rakousku
1993
43
2
136
Otázky a názory
Jelínek O. Některé poznatky o postgraduálním studiu v Itálii
1993
43
2
138
Aktuality
Gregora I. Optický tranzistor
1993
43
2
140
Aktuality
Jech Č. Nanostruktury (tabulka porovnání velikostí)
1993
43
2
141
Aktuality
Gregora I. Jednoelektronová paměť
1993
43
2
142
Aktuality
Jech Č. Barevné displeje na obzoru
1993
43
2
142
Aktuality
Semerák O. Prostor převrácený naruby
1993
43
2
145
Aktuality
Grygar J. Neodvratná srážka komety s Jupiterem
1993
43
2
148
Zprávy
Široký P. Několik dojmů z Haagu
1993
43
2
148
Zprávy
Lejček P. Paidar V. 6. mezinárodní konference Intergranular and Interphase Boundaries in Materials
1993
43
2
149
Zprávy
Drchal V. Máca V. Mezinárodní workshop:The physical aspects of Heterogenous Catalysis on Metals
1993
43
2
151
Zprávy
Krejčí A. Konference BEAM'S 92
1993
43
2
151
Zprávy
Grygar J. Evropská astronomická společnost zasedá v Toruni
1993
43
2
152
Recenze
Juha L. D. J. Amit: Modeling brain function. The world attractor neural networks
1993
43
2
152
Recenze
Hrdina J. J.M. Bennett, L. Mattson: Introduction to Surface Roughness and Scattering
1993
43
2
153
Recenze
Glogarová M. Lejček L. Ferroelectricity and Related Phenomena (7. svazek)
1993
43
2
155
Personálie
Pátý L. Jubileum rektora profesora M. Černohorského
1993
43
2
156
Mládež a fyzika
Vančura A. Bernoulliho rovnice -část I. Ověřování (z cyklu žáci experimentují)
1993
43
2
159
Zprávy
Petzelt J. "Volná místa v CERN
1993
43
2
159
Zprávy
Petzelt J. Zasedání rady EFS
1993
43
2
159
Zprávy
Eckertová L. Videokazety s fyzikální tématikou
1993
43
2
160
Zprávy
Nadrchal J. Superpočítač Cray ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze
1993
43
3
163
Referáty
Biskupič S. Paralelné počítačové systémy a súčasná výpočtová fyzika
1993
43
3
172
Referáty
Ficker T. Fraktální objekty I. - Deterministické a přírodní fraktaly
1993
43
3
182
Referáty
Ficker T. Fraktální objekty II - Fraktální struktura cementových koloidních agregátů a její studium rozptylovou metodou
1993
43
3
189
Referáty
Cardy J. Konfornmí teorie pole vyrůstá z dětských plenek
1993
43
3
195
Referáty
Berry M. Howls Ch. Nekonečno sečteno
1993
43
3
201
Otázky a názory
Závětová M. S Jiřím Grygarem zejména o popularizaci vědy (interview)
1993
43
3
205
Otázky a názory
Hovis R. C. Kragh H. P. A. M. Dirac a krása fyziky
1993
43
3
212
Aktuality
Kříž V. Nadrchal J., Veltruský I. Počítač Cray ve Fyzikálním ústavu AV ČR
1993
43
3
216
Aktuality
Šob M. Fermiologie vysokoteplotních supravodičů z Comptonova rozptylu s vysokou rozlišovací schopností
1993
43
3
218
Zprávy
Tomáš I. Česká republika staronovým členem IUPAP
1993
43
3
221
Zprávy
Krupička S. 13. generální konference Divize kondenzovaných látek EPS
1993
43
3
221
Zprávy
Zelenka J. Mezinárodní sympozium o kontrole kmitočtu
1993
43
3
162, 223
Zprávy
Dvořák V. K současným problémům fyziky (záznam projevu při uvedení do funkce ředitele FzÚ AV ČR)
1993
43
3
224
Zprávy
Bičák J. Nobelova cena za fyziku za rok 1993
1993
43
3
225
Personálie
Durček J. Bezák V. Za profesorom Ľubomírom Hrivnákom
1993
43
3
226
Mládež a fyzika
Vančura A. Bernoulliho rovnice -část II. Magnusův jev (z cyklu žáci experimentují)
1993
43
3
227
Zprávy
Zpravodaj FVS
1993
43
4,6
231
Referáty
Chvoj Z. Pollert E. Materiálový výzkum
1993
43
4,6
239
Referáty
Canham L. Cesta k luminiscenčním diodám na bázi krystalického křemíku
1993
43
4,6
248
Referáty
Nevřiva M. Příprava a vlastnosti vysokoteplotních supravodičů
1993
43
4,6
259
Referáty
Paidar V. Jsou intermetalika ještě kovy?
1993
43
4,6
272
Referáty
Brooks J.S. Organické vodiče a supravodiče: nové směry ve fyzice pevných látek
1993
43
4,6
283
Referáty
Bedell K.S. Silvera L.F., Sullivan N.S. Kvantové tekutiny a pevné látky s polarizovanými spiny
1993
43
4,6
290
Referáty
Kastner M. A. Umělé atomy
1993
43
4,6
299
Otázky a názory
Lejček L. S Pierrem G. de Gennesem o kapalných krystalech polymerech a o organizaci výzkumu (interview)
1993
43
4,6
304
Otázky a názory
Závěta K. Fyzika v přechodu - tentokrát v Polsku
1993
43
4,6
307
Otázky a názory
Sedlák B. Snad ještě jednou o vousech vědy (diskuse na téma fyzika a postmodernismus)
1993
43
4,6
310
Otázky a názory
Koutecký J. Neúplné analogie (diskuse na téma fyzika a postmodernismus)
1993
43
4,6
312
Otázky a názory
MacDonald J.R. Co je na těch publikacích divného, aneb malý chorobopis autorství vědeckých prací
1993
43
4,6
314
Otázky a názory
Mermin N. D. Publikování v Computopii
1993
43
4,6
317
Otázky a názory
Pekárek L. Postavení přírodních věd a fyziky u nás
1993
43
4,6
320
Otázky a názory
Kucharski M. Sir James Dewar
1993
43
4,6
325
Aktuality
Jech Č. Elektrony v kvantové ohradě
1993
43
4,6
326
Aktuality
Jech Č. Krystaly vytvořené pomocí světla
1993
43
4,6
328
Aktuality
Jech Č. Převratný krok při vývoji zcela suché litografie
1993
43
4,6
328
Aktuality
Šob M. Studium Fermiho plochy vysokoteplotních supravodičů pozitronovou anihilací
1993
43
4,6
332
Aktuality
Jech Č. Uvolňování jaderné energie pomocí urychlovače částic
1993
43
4,6
337
Zprávy
Smrčinová M. Kováčik J. Fyzikálne trendy posledného obdobia (zpráva z konference EPS ve Florencii)
1993
43
4,6
338
Zprávy
Grygar J. Evropská konference o vědě ve sdělovacích prostředcích
1993
43
4,6
341
Zprávy
Tomáš I. IUPAP - Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku (informace o podpoře konferencím)
1993
43
4,6
345
Zprávy
Ripka J. Založení ECT v Trentu v Itálii
1993
43
4,6
347
Zprávy
Zemčík T. 7. konference o analýze pevných látek
1993
43
4,6
347
Zprávy
Skrbek L. Šebek J., Fehér A., Samuely P. Mezinárodní konference fyziky nízkých teplot LT20
1993
43
4,6
349
Zprávy
Miler M. Zajímavosti z Českého komitétu optiky
1993
43
4,6
350
Zprávy
Král P. Zpráva z workshopu o malých polovodičových systémech
1993
43
4,6
351
Zprávy
Hála J. Vácha M. Minisympozium Spectral hole burning 1993
1993
43
4,6
352
Recenze
Vokrouhlický D. "Approaches to Numerical Relativity
1993
43
4,6
353
Recenze
Krejčí L. Perspektives in Fluid Mechanics red. D. Coles
1993
43
4,6
353
Recenze
Krejčí L. M.T. Landahl, E. Mollo-Christensen: Turbulence and Random processes in fluid Mechanics
1993
43
4,6
354
Recenze
Paidar V. Structure and Properties of Interfaces in Materials red. W.A.T. Clark et al.
1993
43
4,6
355
Recenze
Šob. M. A.P. Sutton: Electronic Structure of Materials
1993
43
4,6
356
Recenze
Čtyroký J. M. N. Islam: Ultrafast fiber switching devices
1993
43
4,6
358
Mládež a fyzika
Vančura A. "Elektrické vlastnosti drátů
1993
43
4,6
361
Zprávy
Krejčí A. "Soutěž budoucích nobelovců:""First Step to a Nobel Prize in Physics"""
1993
43
4,6
361
Zprávy
Koláček K. Stipendia v Izraeli
1993
43
4,6
361
Zprávy
Krejčí A. "Databáze ""Postdoc International"""
1993
43
4,6
362
Zprávy
Krejčí A. Eckertová L. Zpravodaj FVS
1994
44
1
3
Referáty
Parisi G. Statistická fyzika a biologie
1994
44
1
11
Referáty
Hnatowicz V. Nové směry v iontové implantaci
1994
44
1
28
Referáty
Skrbek L. Vinen W. F. Dvojrozměrné iontové systémy pod povrchem supratekutého helia
1994
44
1
47
Otázky a názory
Kotrla M. S Andreou C. Levim o fyzice v Itálii (interview)
1994
44
1
48
Otázky a názory
Gonsior B. Je dosažení udržitelného světa pouze snem?
1994
44
1
51
Otázky a názory
Janouch F. Evropská fyzikální společnost a členství fyziků z východní Evropy
1994
44
1
58
Otázky a názory
Novotný J. Galileo Galilei a mořská dmutí
1994
44
1
2, 10
Otázky a názory
Velický B. Směřování české vědy (zpráva z diskusního semináře v Třešti - duben 1994)
1994
44
1
62
Otázky a názory
Koukolík F. Děti a věda (příspěvek z diskusního semináře v Třešti)
1994
44
1
65
Aktuality
Šebek J. Silná magnetická pole v laboratoři nízkých teplot AV ČR
1994
44
1
67
Aktuality
Moroz A. Pásová struktura spektra v periodickém potenciálu a konečný počet pásů ve vyšších dimenzích
1994
44
1
69
Aktuality
Grygar J. Rehabilitace Hubblova kosmického teleskopu
1994
44
1
73
Zprávy
Tomáš I. Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku - IUPAP III. část - Historie (dokončení}
1994
44
1
77
Mládež a fyzika
Vančura A. Sférická abelace u čoček (z cyklu žáci experimentují)
1994
44
1
79
Zprávy
Krejčí A. Zpravodaj FVS
1994
44
1
79
Zprávy
Hrach R. "Granty pro studenty vysokých škol ""EPS/SÖRÖs Student Mobility Grants"""
1994
44
2
83
Referáty
Trkal V. 60 let kvantové elektroniky?
1994
44
2
92
Referáty
Engst P. Lasery - historie a perspektivy
1994
44
2
103
Referáty
Kodymová J. Chemické lasery - princip a možnosti využití
1994
44
2
109
Referáty
Kodymová J. Nové průmyslové lasery v Japonsku?
1994
44
2
112
Referáty
Hecht J. 30 let průmyslových aplikací laserů
1994
44
2
114
Otázky a názory
Harmanec P. O postmodernismu trochu jinak (diskuse na téma fyzika a postmodernismus)
1994
44
2
115
Otázky a názory
Koutecký J. O pravdě a morálce ve vědě (diskuse na téma fyzika a postmodernismus)
1994
44
2
119
Otázky a názory
Schmitt R. W. Veřejnost a podpora vědy: hledání harmonie
1994
44
2
125
Otázky a názory
Perek L. Česká republika v kosmickém prostoru
1994
44
2
131
Aktuality
Kodymová J. Laserem excitované vázané fullereny emitují bílé světlo
1994
44
2
131
Aktuality
Kodymová J. Laserové zobrazování
1994
44
2
132
Aktuality
Janouch F. Engst P. Nový projekt Nadace Charty 77: Článek 35 - lidar pro monitorování atmosféry
1994
44
2
136
Aktuality
Samek O. Použití mobilní laserové spektroskopické LIBS aparatury pro materiálovou analýzu
1994
44
2
139
Aktuality
Nunes G. Jr. Freeman M. R. Časově rozlišená mikroskopie dobývá další dimenzi
1994
44
2
141
Aktuality
Kodymová J. Technika laserové ionizace plynu monitoruje růst MBE krystalů
1994
44
2
142
Aktuality
Marshall L. Zdroj ultrafialového světla pro monitorování biologických látek
1994
44
2
146
Zprávy
Čtyřoký J. Konference o laserech, elektrooptice a kvantové elektronice CLEO/IQEC'94
1994
44
2
147
Zprávy
Tomáš I. IUPAP - Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku
1994
44
2
150
Zprávy
Šob M. 118th WE-Heraeus Seminar
1994
44
2
151
Zprávy
Šob M. 12th Europhysics Industrial Workshop
1994
44
2
155
Recenze
Hošek J. J.F.Donoghue, E. Golowich, B.H. Holstein: Dynamics of the Standard Model
1994
44
2
155
Recenze
Fiala J. I. Kraus: Struktura a vlastnosti krystalů
1994
44
2
156
Mládež a fyzika
Vančura A. Měření vzdušného odporu (z cyklu žáci experimentují)
1994
44
2
157
Zprávy
Krupička S. Zpravodaj FVS
1994
44
2
158
Zprávy
Krejčí A. Soutěž vědeckých prací mladých fyziků JČMF o cenu Milana Odehnala
1994
44
2
159
Zprávy
Krejčí A. Lise Meitner postdoctoral research fellowships
1994
44
3
163
Referáty
Bennett W. R. Rakovina a elektrická vedení
1994
44
3
172
Referáty
Čtyřoký J. Od integrované optiky k integrované fotonice
1994
44
3
183
Referáty
Desurvire E. Zlatý věk optických vláknových zesilovačů
1994
44
3
192
Otázky a názory
Krejčí A. "S ""Ravim"" Sudanem o fyzice plazmatu (interview pro Čs. čas. fyz.) "
1994
44
3
195
Otázky a názory
Schweber S. Fyzika, společnost a krize fyzikální teorie
1994
44
3
204
Otázky a názory
Brdička M. Dobrodružství citace jedné práce profesora Trkala
1994
44
3
207
Otázky a názory
Švejda P. Vědeckotechnické parky
1994
44
3
209
Otázky a názory
Exner P. Grantová zemětřesení
1994
44
3
212
Aktuality
Podolský J. Více deuteria ve vzdáleném vesmíru
1994
44
3
213
Aktuality
Bednář M. Fischer J. První experimentální evidence pro existenci top kvarku
1994
44
3
217
Aktuality
Jech Č. "pHe+ - exotický atom nebo ""atomkulá"" "